ỨNG DỤNG CỦA MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP EDMODO TRONG QUÁ TRÌNH GIAO – NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỐI VỚI 4 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT

Trần Thị Thùy Linh

Abstract


Thông qua phương pháp khảo sát 20 giảng viên và 50 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Anh phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai bằng bảng hỏi, chúng tôi đánh giá về hiệu quả ứng dụng của Edmodo trong qua trình giao-nộp bài tập đối với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy Edmodo có tính ứng dụng cao trong quá trình trên, đối với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Việc ứng dụng mạng xã hội học tập này giúp giảm bớt các công đoạn trong giao nộp bài tập, sửa bài, chấm bài, lưu trữ điểm, v.v... giúp giảng viên và sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí, và công sức,... Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng Edmodo góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng trong việc kiểm tra đánh giá kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên.

Keywords


Edmodo, giao - nộp bài tập, kỹ năng

References


Ngô Văn Tháp (2019). Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong giảng dạy học phần Thiết kế và Quản trị Website tại Khoa Thư viện-Thông tin trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 5, 40-49.

Nguyễn Thị Thanh Thủy & Đinh Thị Thảo (2015). Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo đổi mới dạy và học Tiếng Trung Quốc từ thực tế tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Truy cập ngày 06/3/2019, tại http://repository.ulis.vnu.edu.vn/bitstream/ULIS_123456789/578/1/Thanh%20Th%E1%BB%A7y%2B%20%C4%90inh%20Th%E1%BA%A3o.pdf.

Nguyễn Việt Dũng (2017). Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo. Thái Nguyên: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Phùng Văn Huy (2018). Giảng dạy & thực hành ngoại ngữ với mạng xã hội học tập Edmodo. Truy cập ngày 07/3/2019, tại: http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-giang-day-thuc-hanh-ngoai-ngu-voi-mang-xa-hoi-hoc-tap-edmodo-76213/.

Trần Ngọc Giang và Nguyễn Văn Minh (2014). Edmodo - Giải pháp học tập lồng ghép mới và hiệu quả (Đánh giá hiệu quả lồng ghép sau 5 tháng đưa vào chương trình giảng dạy). Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 45, 51-53.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.