ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT - DIỄN NGÔN VỀ GIỚI TRONG TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Lê Thị Thanh Xuân

Abstract


Trong xã hội hiện đại, viết và đấu tranh cho quyền lợi và quyền bình đẳng của phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Văn học thời kỳ đổi mới, các tác phẩm có chất lượng ngày càng phát triển. Góp phần làm nên thành công cho nền văn học nước nhà có thể kể đến các nhà văn nữ đã tạo được tiếng vang như: Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phạm Thị Hoài, Trần Thùy Mai, Nguyễn Ngọc Tư… Đóng góp nên sự thành công đó không thể không nhắc đến yếu tố nghệ thuật: điểm nhìn trần thuật (điểm nhìn bên trong và điểm nhìn bên ngoài) trong một số tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn nữ. Bài viết đi sâu phân tích những đặc trưng nghệ thuật về điểm nhìn trần thuật để thấy rõ dấu ấn đặc biệt về xu hướng “nữ quyền hóa”, một chủ đề đang được quan tâm hiện nay.

Keywords


Điểm nhìn trần thuật, nhà văn nữ, nữ quyền, diễn ngôn, xu hướng

References


Đoàn Lê (2010). Đoàn Lê và sex. Hà Nội: Nxb Thanh niên.

Cixous, H. (2007). Tiếng cười nàng Medusa. Tạp chí Da màu, 22, 311-312.

Hồ Khánh Vân (2013). Một vài lý giải về hiện tượng tự thuật trong sáng tác văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam từ 1990 đến nay. Trích xuất từ: http://phebinhvanhoc.com.vn.

Hồ Khánh Vân (2017). Vài nét phác họa về tư tưởng của bốn nhà nữ quyền tiên phong. Trích xuất từ: http://khoavanhoc_ngonngu.edu.vn.

Lê Thị Hoài Nam (2011). Người ơi. Huế: Nxb Thuận Hóa.

Mai Thy (2015). Đầy tớ Mẹ xin nghỉ phép. TP. Hồ Chí Minh: Nxb Văn hóa -Văn nghệ.

Nhiều tác giả (2009). 55 truyện ngắn chọn lọc về tình yêu. Hà Nội: Nxb Thanh niên.

Nhiều tác giả (2012). Điểm nhìn nghệ thuật trong văn học. Trích xuất từ: http://m.facebook.com.

Nguyễn Ngọc Tư (2010). Khói trời lộng lẫy. Hà Nội: Nxb Thời đại,

Phạm Ngọc Hiển (2018). Thi pháp học. TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp.

Thái Phan Vàng Anh (2010). Trần thuật từ điểm nhìn bên trong ở tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Trích xuất từ: http://vannghedanang.org.vn.

Thái Phan Vàng Anh (2016). Văn xuôi các nhà văn nữ thế hệ sau 1975 nhìn từ diễn ngôn giới. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thế hệ nhà văn sau 1975”. Đại học Văn hóa Hà Nội.

Thái Phan Vàng Anh (2017). Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Lạ hóa một cuộc chơi. Huế: Nxb Đại học Huế.

Trần Thùy Mai (2004). Đêm tái sinh. Huế: Nxb Thuận Hoá

Trần Đình Sử (2007). Giáo trình dẫn luận thi pháp học. Huế Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế.

Y Ban (2005). Cưới chợ. Hà Nội: Nxb Văn học.

Y Ban (2006). I’am đàn bà. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.

Y Ban (2011). Hãy lắng nghe tác phẩm của các nhà văn nữ. Trích xuất từ: http://giaitri.vnexpress .net/tintuc/sach/lang_van/y_ban_lang_nghe_tac_pham_cua_cac_nha_van_nu_2142.001.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.