INITIAL EXPERIMENT ON USING COOLEDIT AND PRAAT IN TEACHING VIETNAMESE TONES TO FOREIGNERS AND HARD-OF-HEARING CHILDREN

Văn Tú Anh

Abstract


There were two groups of learners in the experiment: three foreigners in Group 1 and three hard-of-hearing Vietnamese children in Group 2. During 30 minutes of each lesson, the author pronounced 18 syllables carrying six Vietnamese tones, namely tone 1 - high level tone, tone 2 - low level tone, tone 3 - high falling-rising tone, tone 4 - low falling-rising tone, tone 5 - high rising tone, tone 6 - low rising tone. The pronunciations were recorded, using CoolEdit Speech Analysis Software, and the contour of six tones in those 18 syllables were displayed, using PRAAT. The learners were asked to repeat the syllables by themselves. After four lessons, the participants in both groups reported that they felt more excited and found it easier to correct their own pronunciation of Vietnamese tones. This experiment, however, has not been proved to be useful for Vietnamese language beginners; it was initially applied only to foreigners learning Vietnamese and the hard-of-hearing children who speak Vietnamese quite well.

 


Keywords


foreign language learner; hard-of-hearing children, pronunciation; speech analysis software; Vietnamese tone

Full Text:

PDF PDF

References


Nguyễn Như Ý (1996). Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo duc.

Nguyễn Thị Bích (2017). Sử dụng phần mềm Praat xác định hệ formant 6 âm Ling của giáo viên dạy trẻ khiếm thính và so sánh với 6 âm Ling gốc tiếng Anh. Khóa luận tốt nghiệp. Trường ĐHSP Hà Nội.

Nguyễn Thiện Nam (2013). Sử dụng Powerpoint để dạy thuộc lời bài hát, lời thơ khi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Kỷ yếu hội thảo khoa học 2013 Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (tr. 244-254). TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Văn Tú Anh (2013). Tìm hiểu thực trạng phát âm thanh điệu tiếng Việt của nhóm trẻ khiếm thính độ tuổi 5-6 ở Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.

Văn Tú Anh (chủ nhiệm) (2014). Khả năng phát âm của trẻ khiếm thính 3-4 tuổi (có đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai) ở Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.

Văn Tú Anh (2015). Một số biện pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ khiếm thính 3-6 tuổi (có đeo máy trợ thính) ở Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.