KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH GIÁO TRÌNH CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Nguyễn Thu Trang

Abstract


Bài viết này tìm hiểu các kỹ thuật của giảng viên trong việc điều chỉnh giáo trình
dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Luật Hà Nội và lý do
cho những điều chỉnh đó. Tác giả sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và
định tính thông qua số liệu thu thập được từ phiếu khảo sát và phỏng vấn. Kết quả thu được
cho thấy các kỹ thuật phổ biến nhất gồm: mở rộng phần từ vựng, ngữ pháp, phát âm; bổ
sung tài liệu nghe và thiết kế lại các hoạt động nghe; bổ sung tài liệu đọc và nâng cao hoặc
đơn giản hoá hoạt động đọc hiểu; nâng cao hoặc đơn giản hoá hoạt động nói và bổ sung
hoạt động nói tương tự; và điều chỉnh nội dung viết cho phù hợp với sinh viên. Các lý do
được đưa ra xoay quanh hai mục đích chính: để phù hợp với trình độ, sở thích, đặc điểm
của sinh viên; và khắc phục các nhược điểm của giáo trình. Từ đó, tác giả đưa ra một số
góp ý nhằm điều chỉnh giáo trình nói riêng và tài liệu dạy học nói chung.


Keywords


Điều chỉnh giáo trình, tài liệu dạy học, giảng dạy và học tập ngoại ngữ

Refbacks

  • There are currently no refbacks.