TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

ISSN (Print) : 2525 - 2674

ISSN (Online) :

Editor-in-chief: Bao Kham

Deputy editor-in-chief: Pham Thi Hong Nhung

Secretary: Vo Thi Lien Huong

Technical editors: Nguyen Nu Hanh Hien - Doan Trieu Man

Hue University of Foreign Languages

Address: 57 Nguyen Khoa Chiem, Hue city   Email: tapchinnvh@hueuni.edu.vn 

 

Journal Homepage Image

Bộ Thông tin & Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 580/GP-BTTTT vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 cho Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ có tên chính thức là Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, tên tiếng Anh là Journal of Inquiry into Languages and Cultures. Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa là sự phát triển và kế thừa kinh nghiệm xuất bản ấn phẩm khoa học Thông báo khoa học của Trường được phát hành định kỳ 3 số mỗi năm từ năm 2004 đến 2016. Tạp chí được phát hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh, định kỳ 4 tháng 1 số. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số quốc tế ISSN 2525-2674 cho Tạp chí vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Tạp chí đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học có chất lượng, có tính mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa, cập nhật thông tin khoa học với mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
 

Vol 5, No 3 (2021): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Table of Contents

TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Nguyen Thi Thanh Ha
Tran Thi Thanh Quyen, Le Do Thanh Hien
Trinh Ngoc Thanh
Tran Ngoc Ly, Tran Quang Ngoc Thuy
Hoàng Thị Lê Ngọc
Nguyễn Xuân Quỳnh
Trương Thanh Bảo Trân
Nguyễn Thu Trang